WSPÓŁPRACA:

-Szkolenia dla Rad Pedagogicznych
-Zajęcia rytmiki i tańca dla dzieci
-Warsztaty muzyczne dla nauczycieli

Oto przykład mojej innowacji – BALET PANTOMIMA KOPCIUSZEK

JAKIE SĄ NASZE SZKOLENIA, WARSZTATY, ANIMACJE?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.